Abulqosim Firdavsiy hikmatlari

Апр 02 2016

Hikmatlar xazinasi kitobidan

Yomonlikni aslo aylama odat,
Ozga qanoat qil, ochlikka toqat.

-----****-----


Baland saroy qurib qilgandan obod,
Yaxshidir bir g'arib dilin qilsang shod
          
Kimki to'g'rilikni o'ylamas dildan,
Nafratga sazovor ul kishi chindan.

-----****-----


Xudo ne'matlarin oliysi idrok,
Aqlni vasf ctar, kimki dili pok.

-----****-----


Aql yo'l ko'rsatib, dilni etar shod,
Har ikki olamda aqlli obod.

-----****-----


Agar aqli xira bo'lsa har inson,
Shodlikka erisha olmas bir zamon.

-----****-----


Gar aqlin rahnamo qilolmas kishi,
Dilin o'rtar uning qilgan har ishi.

-----****-----


Aql ulug’likka etadi payvand,
Aqlsizning doim oyog'ida band.

-----****-----


Aql dil ko'zi-ku, fahmiga yetsang,
Yaxshimas jahondan ko'r o'tib ketsang.

-----****-----


Hamisha aqlingni rahnamo etgil,
Noloyiq ishlardan olisroq ketgil.

-----****-----


Ilmdan bir shu'la dilga tushgan on,
Shunda bilursankim, ilm bepoyon.

-----****-----


Jahonda hech ish yo'q bo'lmasin tadbir.

-----****-----


Yovni kichik bilib, kutma omonlik,
Kuning bitar, taqdir qilsa yomonlik.

-----****-----


Jahonni bermaylik, keling, yomonga,
Barchani boshlaylik yaxshi tomonga.

-----****-----


Yaxshi ham, yomon ham qolmas poydor,
Yaxshisi "yaxshilik qolsin yodgor".

-----****-----


Har qachon yangi yo'l tanlarkan kishi,
Ta'na-malomatlar eshitmoq ishi.

-----****-----


Jahonda qoldirsak agar yaxshi nom,
Bizdan so'ng faqat shul etadir davom.

-----****-----


Yomonlikni kimki qilibdur odat,
Bu dunyoda nomi o'char oqibat.

-----****-----


Nima eksang o'sha tushar o'roqqa,
Nima desang shu so'z inar quloqqa.

-----****-----


Olamda dard yo'qki, bo'lmasin darmon.

-----****-----


Jahon boshdan-oyoq hikmat-ku, hikmat,
Nechun g'aflat bo’lmish bizlarga qismat.

-----****-----


Taqdir yomonliqni ko'rganda ravo,
Saboq ol, undan ham yog'ilsin ziyo.
Shoislom Shomuhamedov tarjimasi