Hikmatli so‘zlar

Апр 02 2017

Hikmatli so’zlar

Dono odam dushmandan ham ko‘p narsa o‘rganadi.
ARISTOFAN

-----****-----

Eng qiyini — o‘z ishini anglab yetish, eng osoni — o‘zgalarga nasihat aytish.
FALES

-----****-----

Biz chelaklab nasihat aytamizu, ammo o‘zimiz tomchilab qabul qilamiz.
U. OLJER

-----****-----

O’zgalar oldida berilgan nasihat ta’nadek botadi.
QOBUS

-----****-----

Biz hech narsani nasihatchalik saxiylik bilan aytib tashlayvermaymiz.
F. LAROSHFUKO

-----****-----

 

O’zgalarning ishi xususida donolik qilish o‘z shaxsiy ishini eplashga qaraganda ancha osondir.
F. LAROSHFUKO

-----****-----

Aql o‘rgatish va aqlli bo‘lish mutlaqo boshqa-boshqa narsalardir.
G. LIXTENBERG

-----****-----

Nasihat xuddi kunjut yog‘idek yoqimsiz: uni birovga ichirish osonu, ammo o‘zimiz ichishimiz koni azob.
B. SHOU

-----****-----

Maslahat so‘rash — bu bir kishi ikkinchisiga ko‘rsatadigan eng yuksak ishonchdir.
F. BEKON

-----****-----

Quruq javoblar odilona savollarni mahv etadi va aqlni o‘tmaslaydi.
A. I. GERTSEN

-----****-----

Barchani o‘z gazi bilan o‘lchash tor aql ko‘chasiga kirishdir.
D.I.PISAREV

-----****-----

Yoqimli maslahat berma, yaxshi maslahat ber.
SOLON

-----****-----

Osonlik bilan foydalansa bo‘ladigan maslahatgina naflidir.
L. VOVENARG

-----****-----

Yaxshi maslahat hech qachon kechikib aytilmaydi.
B. JONSON

-----****-----

O’z ustidan g‘olib chiqa oladiganlardangina maslahat so‘ra.
 LEONARDO da VINCHI

-----****-----

Birortasi bilan o‘z ishing yuzasidan maslahatlashmoqchi bo‘lsang, eng avvalo, o‘z ishlarini qanday yo‘lga qo‘yib olganiga e’tibor qil.
SUQROT

-----****-----

Yaxshi maslahat kimdan chiqqanining ahamiyati yo‘q.
T. FULLER

-----****-----

Dushmandan ham o‘rganish mumkin.
M. MONTEN

-----****-----

Dono odam dushmandan ham ko‘p narsa o‘rganadi.
ARISTOFAN

-----****-----

G’anim so‘ziga kirish — xatolik, ammo unga teskari ish tutmoq uchun uni tinglamoq darkor. Bu chinakam haq yo‘ldir.
SA’DIY

-----****-----

Yaxshi maslahatni qabul qilmoq — shaxsiy imkoniyatlarni yanada oshirmoq, degani.
I. GYOTE

-----****-----

O’zini dono hisoblagan odamga aql o‘rgatmoqchi bo‘lgan kishi vaqtini bekor ketkazadi.
DEMOKRIT

-----****-----

 

Odamning o‘zi istamasa, hech qanday o‘git-nasihatlar unga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatolmaydi.
R. ROLLAN

-----****-----

Qaysarga nasihat qilgan kishining o‘zi nasihatga muhtojdir.
SA’DIY

-----****-----

Ahmoq bilan munozara qilish — ko‘rga chiroq yoqqan bilan barobar.
P. BUAST

-----****-----

Sen aytgan o‘rinli gapning ahmoq qulogiga yetmay qolib ketishi hamma narsadan ham achinarli.
Sh. MONTESKYE

-----****-----

Maslahatga    kirmaydigan odamga yordam bermaslik kerak.
B.FRANKLIN

-----****-----

Tentaklarning ustozi so‘z emas, baxtsizlikdir.
DEMOKRIT

-----****-----

Shunday odamlar borki, ularning qulog‘ini kesib tashlamaguningcha eshitishni istashmaydi.
G. LIXTENBERG

-----****-----

Tentakka maslahat berish — ko‘rga ko‘zgu tutish bilan baravar.
I. MYULLER

-----****-----

So‘z ta’sir qilmagan odamga kaltak ham o‘tmaydi.
SUQROT

-----****-----

Nodon qulog‘iga pand, xuddi qafasda shamol,
Olamning nasihati g‘alvirdagi suv misol.
SA’DIY

-----****-----

Har qanday kishi ham o‘zi tushunadigan narsaga quloq soladi.
I. GYOTE

-----****-----

Birovga maslahat berish mumkin, ammo uni yaxshi xulqqa o‘rgatib bo‘lmaydi.
F. LAROSHFUKO

-----****-----

Maslahat beradilaru, ammo uni ishlatish uchun aql berolmaydilar.
F. LAROSHFUKO

-----****-----

Ahmoq beixtiyor yaxshi maslahat berib qolsa, aqlli odam uni bajarishi kerak.
G. LESSING