Video darslar

Май 20 2016

Doira yuzini xisoblash

 


5-sinf-matematika-to‘g’ri burchakli parallepiped va kub hajmi 

 


 Matematika – Ellips

 


 Bill Gates 2013 Shou